Leila Trulsen

PRESS

Fotograf: Johan Dirfors
Fotograf:Fotograf: Johan Dirfors
Fotograf: Johan Dirfors
Fotograf: Johan Dirfors
Fotograf: Johan Dirfors
Fotograf: Johan Dirfors

Dessa pressbilder är fria att användas i anslutning till marknadsföring av eller i presentation av uppdragsgivare som bokat Leila Trulsen.  Fotograf måste anges i anslutning till bilden vid publicering.